علامت های برند:

علامت های برند را می توان با وجود شکل ها و شخصیت های بسیار متفاوتشان در تعدادی طبقات عمومی دسته بندی نمود.

علامت ها امروزه با معنای دقیق و نمادین یا علامت های واژه ای روز به روز در حال گسترش هستند.

یک طراح واسته ی بین مشتری  و مخاطب است. یک طراح خوب علامت ها و برند هایی طراحی می کند که در برگیرنده و رساننده ی اهداف و جایگاه کسب و کار کار فرما باشد و هم به خواسته های مصرف کننده ی نهایی جواب دهد.

به طور کلی هر برندی باید امضا٬علامت برند٬ لوگو و شعار تبلیغاتی باشد.

علامت های واژه ای:

سرواژه ای ساده است که نام شرکت یا نام محصول را برای انتقال ویژگی یا جایگاه یابی آن برند طراحی می شود.

مثل: Google

فرم حروف:

طرحی منحصر به فرد است که از یک یا چند واژه برای یادآوری نام شرکت در آن استفاده شده.

مثل:IBM

علامت های تصویری:

تصویری معنا دار است که به شکل ساده درآمده و به راحتی قابل تشخیص است.

مثل: Apple

علامت های نمادین:

نمادی است که ایده های بزرگ را انتقال می دهد و اغلب ابهامی استراژیک در آن وجود دارد.

مثل: Nikeتینا محمدزاده