طراحی گرافیک:

طراحی گرافیک که معمولا طراحی ارتباطی نیز نامیده می شود٬شامل طرح ها٬ رنگ ها و برنامه هایی برای ایده های پروژه ای می باشد.

 یک طرح گرافیکی می تواند شامل عکس ٬کلمات٬ فرم های گرافیکی  باشد که به شما کمک می کند طرح تجاری خود را برای مدت طولانی نگه دارید تا با آن شناخته شوید.

طراحان گرافیک معمولا تایپ های مختلفی را در طراحی های خود جای می دهند که این ها شامل پوستر ها ٬بنر های تبلیغاتی٬پکیج های اداری و ... می باشند.

طراحی کتاب و روزنامه ها نیز بخش مهمی از طراحی گرافیک اند که می توانند فیزیکی یا دیجیتال باشند.ای طرح ها ساخته می شوند تا در زمانی کوتاه یا بلند ٬ بتوانیم از طرح آن ها لذت ببریم.

وب سایت های اطلاعاتی٬ نمایشگاه های چاپ کاتالوگ٬معمولا طرح هایی را ارائه میدهند که دیر به دیر عوض می شوند  و معمولا اطلاعات درون ان ها ثابت می ماند.

طراحان گرافیک زمانی که می خواهند طرحی را برای ارگانی ارائه دهند٬در مقابل طرح شان مسئول هستند. به طورمثال اگر طرح دارای مشکلات اخلاقی باشد٬ از طراح انتقاد می شود.

طرح های روزنامه ای معمولا برای هدف خاصی طراحی می شوند٬ که می تواند قومیتی٬اطلاع رسانی٬تحصیلی یا سیاسی باشد.

شرکت Adobe  در هم کاری با ارگان های دیگر٬ برنامه هایی کاربردی و نوآوری شده ای را به جهان برای طراحی گرافیک ارائه کرده است که این خود شروع برنامه ی طراحی با تکنولوژی در جهان است.
ترجمه: تینا محمدزاده