چگونگی درک عکس ها:

به عنوان هر نوع عکاس اگر واقعا قصد پیشرفت دارید٬ علاوه بر تجربه تکنیکی نیازمند حس بصری قوی نیز می باشید.(چیزی که باید آن را به صورت انفرادی پیش ببرید).

این امر به درک واکنش های مختلف مردم به یک عکس ورای ترکیب بندی(composition) و ساختار تصویری کمک می کند.

بعضی جوانب درک معنای عکس کاملا مشخص است و بعضی دیگر بسیار پیچیده.

درک چگونگی واکنش مرم به عکس ها می تواند شما را در پیش بینی عوامل موثر در کار کمک کند.

آنگاه با رعایت این اصول می توانید به عکاسی اقدام نمایید.

عمل دیدن٬ پرداش٬ و تعبیر هر تصویر برای هر فرد متفاوت است.

به همین دلیل احتمال دارد دو فرد با نگاه کردن به یک عکس دو تعبیر کاملا  متفاوت از محتوای آن ارايه دهند.

هیچ کس کاملا بی طرفانه عکس را تعبیر نخواهد کرد.

زیرا هر کس متاثر از گذشته خویش است

به عنوان مثال عکسی میکروسکوپی بافت پوست عنکبوت

که در زیر می بینید٬ برای کسی که تا به حال یک عکس میکروسکوپ الکترونیکی ندیده٬ یک طرح انتزاعی (abstract pattern) جلوه می کند.

یک دانشمند با دیدن این عکس به دنبال جزئیات واقعی می گردد٬ یک مجسمه ساز یا یک معمار ممکن است از آن برای نمایش اشکال سه بعدی خاص الهام گیرد و ...

باید به فکر آن باشید که عکس شما به طور مستقیم مربوط به چه کسی می شود و چگونه بهتر است دریافت گردد.


تینا محمدزاده