BLOG

article-1

جایگاه یابی:

جایگاه یابی از تغییرات جمعیت شناختی٬چرخه ی بازار یابی٬ روند های مصرف کننده و شکاف های بازار٬بیشترین استفاده را می کند تا شیوه ی جدیدی برای جذب مشتریان پیدا نماید.

article-1

یکی از ایده آل های برند(انسجام)

مشتری چه استفاده کننده محصول باشد٬چه با نماینده خدمات صحبت کند یا با تبلت خود خرید کند٬باید با برند آشنایی داشته باشد و تجربه ی مطلوبی از آن بدست بیاورد. انسجام ویژگی است که اطمینان می دهد همه ی...

article-1

علامت های برند:

یک طراح خوب علامت ها و برند هایی طراحی می کند که در برگیرنده و رساننده ی اهداف و جایگاه کسب و کار کار فرما باشد و هم به خواسته های مصرف کننده ی نهایی جواب دهد....

article-1

طراحی گرافیک:

یک طرح گرافیکی می تواند شامل عکس ٬کلمات٬ فرم های گرافیکی باشد که به شما کمک می کند طرح تجاری خود را برای مدت طولانی نگه دارید تا با آن شناخته شوید...

article-1

چگونگی درک عکس ها:

به عنوان هر نوع عکاس اگر واقعا قصد پیشرفت دارید٬ علاوه بر تجربه تکنیکی نیازمند حس بصری قوی نیز می باشید.(چیزی که باید آن را به صورت انفرادی پیش ببرید). این امر به درک واکنش های...